Kadrovski tečaji za pridobitev naziva strokovni delavec 1 - alpsko smučanje - učitelj smučanja

Kontaktna oseba: Nejc Jeraša

POGOJI ZA UDELEŽBO
• kandidat mora biti v letu prijave star najmanj 18 let (pristop pod posebnimi pogoji: v licenčnem
obdobju 1.12.-31-12. naslednje leto stari najmanj 18 let)
• kandidat mora imeti osvojeno ustrezno znanje osnov smučarske tehnike
• kandidat ob pristopu na tečaj prejme obrazec – Poročilo o poteku tečaja in opravljenih obveznostih, ki ga hrani in nosi s seboj na izpitne obveznosti do konca tečaja
• kandidat morajo imeti opravljeno najmanj 3. letno poklicno šolo
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
praktični del – 10 dni: 26.12.– 31.12.2021 in drugi del 6.1.– 9.1.2022
Tečaji bodo potekali na Rogli.
Več informacij o tečaju najdete v razpisu
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
praktični del – 10 dni: 20.2. – 25.2.2022 in drugi del 4.3. – 7.3.2022
Tečaji bodo potekali na Rogli.
Več informacij o tečaju najdete v: razpisu
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
praktični del – 10 dni: 26.2. – 3.3.2022 in drugi del 10.3. – 13.3.2022
Tečaji bodo potekali na Rogli.
Več informacij o tečaju najdete v: razpisu
PROGRAM USPOSABLJANJA UČITELJ PRIPRAVNIK ALPSKEGA SMUČANJA
Kmalu bo razpisana nova oblika usposabljanja in sicer Učitelj pripravnik. Termini bodo objavljeni kmalu, več informacij najdete na povezavi.