Izjava o dostopnosti

SD Snežak Celje se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.snezak-celje.com v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.snezak-celje.com.

STOPNJA SKLADNOSTI

Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato ga nenehno oblikujemo, posodabljamo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Spletišče www.snezak-celje.com je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

OCENA NESPORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere objavljene vsebine, zaradi nesorazmernega bremena, ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. SD Snežak Celje ocenjuje, da zaradi prevelikih finančnih posledic in ob upoštevanju notranje organizacije zavoda in vrste dejavnosti, ki jo zavod opravlja, ne omogoča dostopnosti vseh vsebin na spletišču. Pri tem postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih in aplikacij, ki dopušča določena odstopanja skladno z oceno nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Nedostopne vsebine so:

  • Nekateri skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, so dostopni, vendar težje berljivi. Zato vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).
  • Jezik, ki je določen za uporabo spletišča se v nekaterih delih ne ujema z jezikom, ki je uporabljen na določenem delu spletišča, ker gre za modul zunanjega izvajalca, ki ne omogoča prevodov.

PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 18.11.2023.
Izjava je bila posodobljena 18.11.2023.
Izjava je bila nazadnje pregledana 18.11.2023.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.snezak-celje.com kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki, nam lahko sporočite na snezak.celje@gmail.com.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

INŠPEKCIJSKI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
E: gp.irsid@gov.si
www.irsid.gov.si