Kadrovski tečaji za pridobitev naziva strokovni delavec 1 - alpsko smučanje - učitelj smučanja

Kontaktna oseba: Nejc Jeraša

POGOJI ZA UDELEŽBO
• kandidat mora biti v letu prijave star najmanj 18 let (pristop pod posebnimi pogoji: v licenčnem obdobju 1.12.-31-12. naslednje leto stari najmanj 18 let)
• kandidat mora imeti osvojeno ustrezno znanje osnov smučarske tehnike
• kandidat ob pristopu na tečaj prejme obrazec – Poročilo o poteku tečaja in opravljenih obveznostih, ki ga hrani in nosi s seboj na izpitne obveznosti do konca tečaja
• kandidat morajo imeti opravljeno najmanj 3. letno poklicno šolo
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
praktični del – 10 dni: 26.12. – 31.12.2022 in drugi del 6.1. – 9.1.2023
Tečaji bodo potekali na Rogli.
Več o tečaju si preberite v razpisu.
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
praktični del – 10 dni: 19.2. – 24.2.2023 in drugi del 1.3. – 4.3.2023
Tečaji bodo potekali na Rogli.
 
Več o tečaju si preberite v razpisu.
PROGRAM USPOSABLJANJA UČITELJ PRIPRAVNIK ALPSKEGA SMUČANJA
Kmalu bo razpisana nova oblika usposabljanja in sicer Učitelj pripravnik. Termini bodo objavljeni kmalu.