Kadrovski tečaji za pridobitev naziva strokovni delavec 1 - alpsko smučanje - učitelj smučanja

Kontaktna oseba: Nejc Jeraša

POGOJI ZA UDELEŽBO
• kandidat mora biti v letu prijave star najmanj 18 let (pristop pod posebnimi pogoji: v licenčnem
obdobju 1.12.-31-12. naslednje leto stari najmanj 18 let)
• kandidat mora imeti osvojeno ustrezno znanje osnov smučarske tehnike
• kandidat ob pristopu na tečaj prejme obrazec – Poročilo o poteku tečaja in opravljenih obveznostih,
ki ga hrani in nosi s seboj na izpitne obveznosti do konca tečaja
• kandidat morajo imeti opravljeno najmanj 3. letno poklicno šolo
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
 •  praktični del – 10 dni: 26.12.– 31.12.2023 in drugi del 4.1.– 7.1.2024, Rogla
 • predavanja specialnih teoretičnih vsebin (9 ur) bodo potekala pred pričetkom tečaja predvidoma
  18.-19.12.2023
 • splošna teoretična predavanja bodo centralizirana in se izvajajo v Ljubljani oz. preko spleta
 • teoretični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 • praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 • Več informacij o terminih izpitov in splošnih teoretičnih predavanjih na
 • Termini teoretičnih predavanj ter teoretičnih in praktičnih izpitov za pridobitev strokovnih
  nazivov alpskega smučanja 2023/2024 – Sloski
Več o tečaju si preberite v razpisu.
KADROVSKI TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 – ALPSKO SMUČANJE – UČITELJ SMUČANJA
 • praktični del – 10 dni: 25.2.– 1.3.2024 in drugi del 6.3.– 9.3.2023, Rogla
 • predavanja specialnih teoretičnih vsebin (9 ur) bodo potekala pred pričetkom tečaja predvidoma
  19.-20.2.2024
 • splošna teoretična predavanja bodo centralizirana in se izvajajo v Ljubljani oz. preko spleta
 • teoretični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 • praktični izpit (organiziran regijsko s strani ZUTS Slovenije)
 • Več informacij o terminih izpitov in splošnih teoretičnih predavanjih na
 • Termini teoretičnih predavanj ter teoretičnih in praktičnih izpitov za pridobitev strokovnih nazivov
  alpskega smučanja 2023/2024 – Sloski
Več o tečaju si preberite v razpisu.
PROGRAM USPOSABLJANJA UČITELJ PRIPRAVNIK ALPSKEGA SMUČANJA
Kmalu bo razpisana nova oblika usposabljanja in sicer Učitelj pripravnik. Termini bodo objavljeni kmalu.